Välkommen hem DIGITAL SONGBOOK

11 sånger från albumet Välkommen hem. Melodi, ackord och körstämmor (SAT). OBS! "Det faller stenar" är ej utgiven på noter, och ingår ej i boken. Noterna mailas som en zipfil inom 24 timmar.

 

Notboken innehåller följande sånger:

O, hur saligt att få vandra

Välkommen hem

Källan

Närmare, Gud, till Dig

Herden

Det stod en blomma

Namnet

Blott en dag

Låt oss alla en gång mötas

Stormen ska passera

Ankaret

180,00 kr

Powered by Snowfire