The Story of Christmas (CD)

Innehåll:

Gå Sion din Konung att möta

Hosianna, Davids Son/Vi tänder ett ljus i advent

The Story of Christmas

Strålande jul

One Touch from The King

Bereden väg för Herran

O helga natt

Immanuel

Grown-up Christmas List

Låt julens klockor ringa

Once upon a Christmas

Varje Årstid

Dagen är kommen

Jesu, joy of man's desiring/My Desire

 

150,00 kr

Powered by Snowfire